לוגו אלכס שפירא ושות׳

האמנה לבטחון סוציאלי בין ישראל לבין גרמניה משנת 1975

ביום 30.1.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין לופטהנזה נתיבי אויר גרמניים.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המוסד לביטוח לאומי על החלטתה של ועדת השומה שליד סניף המוסד בתל-אביב ואשר בגדרהּ נקבע, בין היתר, כי שני עובדיה של החברה-המשיבה (חברת תעופה גרמנית הפועלת בישראל), אשר נחשבים לתושבי ישראל לצורכי מס, חוסים תחת הוראות סעיף 6 לאמנה לבטחון סוציאלי בין ישראל לבין גרמניה משנת 1975 (קישור לאמנה); וכי הוראות סעיף 6 האמורות חלות גם על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.

בית-הדין, מפי השופט א' שגב, קיבל את הערעור בנושא האמנה (קישור לפסק-הדין).