לוגו אלכס שפירא ושות׳

תגמולים לניצולי שואה | שלילת זכאות לקצבת נכוּת למי שאינה תושבת ישראל | יישום הלכת מגן דוד אדום

תגמולים לניצולי שואה

ביום 19.1.2022 ניתן פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין קיסין.

באותו עניין, קבע בית-הדין הארצי (סגן הנשיאה א' איטח, השופט ר' פוליאק, השופט א' סופר, נציגת ציבור (עובדים) גב' ו' אדוארדס ונציג ציבור (מעסיקים) מר ד' קמפלר), כי תגמול המשולם לניצולי שואה על-ידי ממשלת גרמניה על-פי חוק הפיצויים הפדראלי לפיצוי קורבנות רדיפת הנציונאל-סוציאליזם (רנטת BEG) מהווה הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, ומשכך יש להביאו בחשבון לעניין הזכאות לגמלת השלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (כמו גם לעניין הזכאות למענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007).

למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.


שלילת זכאות לקצבת נכוּת למי שאינה תושבת ישראל

ביום 15.1.2022 ניתן פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין אמזלג.

באותו עניין, דחה בית-הדין האזורי (השופטת ש' אלקיים ונציג ציבור (עובדים) מר י' דקל) את התביעה שהגישה התובעת כנגד המוסד לביטוח לאומי לביטול החלטתו לשלול את תושבותה בישראל וכנגזר מכך את זכאותה לקצבת נכות כללית.

למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.


יישום הלכת מגן דוד אדום

במבזק מס' 1871 מיום 30.8.2020 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בארבעת הערעורים שהוגשו על-ידי המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") על פסקי-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין מגן דוד אדום (ב"ל 32018-09-16), אוניברסיטת בר אילן (ב"ל 6497-08-16), ממן מסוף וניטול בע"מ (ב"ל 59912-03-16) ונס א.ט בע"מ (ב"ל 6517-08-16).

כזכור, באותו עניין, בית-הדין הארצי קבע, בין היתר, כי המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים בעצמו, אך משנערכה שומת ניכויים על-ידי פקיד-השומה – לרבות במסגרת פשרה עם המעסיק – רשאי המל"ל להתבסס עליה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה יושמה הלכה זו במסגרת פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים בעניין אדיר – הבירה בע"מ,* בגדרהּ קבע בית-הדין, כי משהסכימה התובעת עם פקיד-השומה ביחס לשומת ניכויים הרי שהדברים מחייבים אותה גם ככל שהדבר נוגע לביקורת הניכויים של המוסד לביטוח לאומי.

* ב"ל 51180-04-19. להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.

פסק-הדין דן גם במחלוקות נוספות שהתגלעו בין הצדדים, וזאת בנושא זקיפת שווי ארוחות, פערים בדיווחים בין טופסי 102 לטופס 126 וזקיפת שווי רכב לגבי רכבים ספציפיים ובכלל זאת טענת התובעת לגבי רכב תפעולי (ראו פס' 43–58 לפסק-הדין).
בית-הדין דחה את התביעה.