לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר בנושא האמנה המולטילטרלית (MLI)

חוזר בנושא האמנה המולטילטרלית (MLI)

כידוע, ביום 7.6.2017 חתמה מדינת ישראל על האמנה המוטילטרלית ליישום אמצעים הנוגעים לאמנות מס למניעת שחיקת בסיס והסטת רווחים* ("האמנה המוטילטרלית") וזו אושררה על-ידי הכנסת ביום 16.7.201 והופקדה ביום 13.9.2018.**

* Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and  Profit Shifting.
** להורדת האמנה המוטילטרלית, לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא האמנה המוטילטרלית.
למַעבר לחוזר, לחצו כאן.