לוגו אלכס שפירא ושות׳

מכירת כרטיס שחקן כדורגל

במבזק מס' 1951 מיום 7.12.2021 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין הכדורגלן פליקס ברדה.
כזכור, באותו מקרה, דחה בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת א' וינשטיין, את הערעור שהגיש ברדה, וקבע, כי התקבול ששולם לו עבוּר הזכויות הספורטיביות הגלומות בכרטיס השחקן שלו שמכר מהוות חלק משכרו ועל-כן מדובר בהכנסה פירותית ולא ברווח הון ממכירת נכס נפרד מהסכם ההעסקה, כפי שנטען על ידיו  (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי שלשום, 4.1.2022, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין הכדורגלן מאור בוזגלו.
באותו עניין, ובדומה לעניין ברדה, התגלעה מחלוקת בין בוזגלו לבין המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 5) האם כספים ששולמו למערער על-ידי קבוצת הפועל באר-שבע מתוקף הסכמים "למכירת זכויות ספורטיביות" מהווים הכנסה הונית כטענתו, או הכנסה פירותית כטענת המשיב.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).