לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוכחת נאמנות, העברה מנאמן ובעל מניות מהותי

רקע

במבזק מיום 12.12.2016 דיווחנו אודות פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין רוני לרנר, בגדרו קיבל בית-המשפט, מפי השופט מ' אלטוביה, את הערעור ברובו וחִייב את המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 3) בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 275,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).

ואילו ביום 19.3.2018, וכפי שדיווחנו במסגרת המבזק מיום 8.4.2018, ניתן פסק-הדין של השופט אלטוביה בעניין אביב רייז, שגם בו קיבל השופט אלטוביה את הערעור ברובו וחִייב את המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 1) בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 85,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).

ביום 30.1.2019 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעורים ובערעורים שכנגד שהוגשו על פסקי-הדין של השופט אלטוביה בעניין לרנר ובעניין רייז ונקבע, כי שני התיקים יוחזרו לבית-המשפט המחוזי ויינתן בהם פסק-דין מחדש (קישור לפסק-הדין של בית-המשפט העליון).

במבזק מס' 1838 מיום 19.2.2020 דיווחנו אודות פסק-הדין הנוסף של השופט אלטוביה, בעניין לרנר (קישור לפסק-הדין).
בגדרו של פסק-הדין, האוחז 63 עמודים, קיבל השופט אלטוביה את הערעור ברובו, תוך שהוא מחיֵיב את המשיב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 290,000 ש"ח.

ואילו במבזק מס' 1864 מיום 15.7.2020 דיווחנו אודות פסק-הדין הנוסף של השופט אלטוביה, בעניין רייז (קישור לפסק-הדין).
השופט אלטוביה קיבל את הערעור ברובו, תוך שהוא מחיֵיב את המשיב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 126,000 ש"ח.

הערעורים לבית-המשפט העליון

פקיד-שומה תל-אביב 3 ופקיד-שומה תל-אביב 1 הגישו ערעורים על פסקי-הדין של השופט אלטוביה ובמקביל הוגשו ערעורים שכנגד על-ידי לרנר ורייז.*

* נזכיר, כי בעקבות הגשת הערעור על פסק-הדין בעניינו, הגיש לרנר בקשה לבית-המשפט העליון למחיקת הודעת הערעור (או לתיקונה) בטענה כי הודעת הערעור, העומדת על 27 עמודים נטו, מנוסחת באופן לא תמציתי ושלא בהתאם לדרישות תקנה 414 לתקנות סדר הדין האזרחי.
בית-המשפט העליון, מפי הרשם ר' גולדשטיין, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).

ביום ג', 16.11.2021, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון (השופטים נ' סולברג, ד' ברק-ארז וע' ברון), בגדרו צוין, כי בגמר הדיון, בהמלצת המותב, חזרו בהם בעלי-הדין מזה ומזה מערעוריהם, ובהתאם הערעורים והערעורים שכנגד נדחו ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).