לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוצאת חוות-דעת מומחה מתיק ביהמ"ש | קביעת אחוז נכוּת | שיהוי

קביעת אחוז נכוּת

ביום 5.9.2021 ניתן פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין צנגוט.

עניינו של פסק-הדין בערעור על פסק דינו של בית-הדין האזורי בחיפה שבו נדחה ערעור המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה שקבעה את נכותו בגין מחלת הלימפומה ברמיסיה לפי פריט הליקוי העדכני ולא לפי פריט הליקוי הקודם ששימש את הרופא המוסמך בשנת 2011 עת קבע את נכותו של המערער במסגרת תביעה קודמת לנכות כללית.

בית-הדין הארצי לעבודה (סגן הנשיאה א' איטח – אב"ד; ס' דוידוב-מוטולה ו-ר' פוליאק) דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין) וקבע, כי נישום אמנם רשאי לבחור אם לעתור לאימוצו של "אחוז נכות" שנקבע מכוח אחד החוקים הנקובים בסעיף 9(5) לפקודה, אך ככל שבחר לבקש אימוץ כאמור – הוא אינו יכול לפַצל באופן מלאכותי את קביעת הוועדה הרפואית עליה הוא מבקש להסתמך, באופן שיאמץ רק את החלקים מתוכה שנוחים לו ולגבי חֵלקם האחר יבקש להיבדק על-ידי ועדת מס הכנסה.


הוצאת חוות-דעת מומחה מתיק בית-המשפט

במבזק מס' 1871 מיום 30.8.2020 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בארבעת הערעורים שהוגשו על-ידי המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") על פסקי-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין מגן דוד אדום (ב"ל 32018-09-16)אוניברסיטת בר אילן (ב"ל 6497-08-16)ממן מסוף וניטול בע"מ (ב"ל 59912-03-16) ונס א.ט בע"מ (ב"ל 6517-08-16).
כזכור, באותו עניין, בית-הדין הארצי קבע, בין היתר, כי המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים בעצמו, אך משנערכה שומת ניכויים על-ידי פקיד-השומה – לרבות במסגרת פשרה עם המעסיק – רשאי המל"ל להתבסס עליה.

בהמשך לכך, דיווחנו במסגרת מבזק מס' 1877 מיום 12.10.2020, כי הלכה זו יושמה במסגרת החלטתו של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה, מפי השופט ט' גולן, בעניין אלביט מערכות בע"מ,* בגדרהּ קיבל בית-הדין את בקשתו של המל"ל למחוק טענות מכתב התביעה של התובעת באופן כזה שבכל מקום שבו כתב התביעה תוקף, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, את הסתמכותו של המל"ל על הסכם הפשרה שחתמה התובעת עם רשות המסים, הרי שדין טענה זו להימחק​.

* ב"ל 47947-02-20. להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

ביום 9.9.2021 ניתנה החלטה נוספת של בית-הדין האזורי בעניין אלביט מערכות בע"מ שעניינה בבקשה המל"ל להוציא חוות-דעת של המומחה מטעם התובעת, מר אבו רזק, מתיק בית-הדין.
זאת, בין היתר, מהטעם שמדובר בחוות-דעת משפטית.

בית-הדין האזורי דחה את הבקשה (קישור להחלטה).


שיהוי

במבזק מס' 1893 מיום 30.12.2020 דיווחנו על פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין יפית מנגל, חברת עו"ד.

כזכור, עניינו של פסק-הדין בשני ערעורים על פסק דינו של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בו נדחתה תביעת המערערת לביטול חוב דמי ביטוח בסך 77,836 ש"ח מיום 13.7.2008 עקב ביקורת שנערכה ביום 19.11.2007.
עם זאת, בית הדין האזורי קבע, כי יחד עם הקנס שהוטל, קרן החוב תישא הצמדה כחוק ללא ריבית מיום 13.7.2008 ועד למועד התשלום בפועל.

במסגרת הערעור שהגישה החברה, נטען כי היה על בית-הדין האזורי לבחון את השאלה האם שיהוי של המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") במשך 7 שנים בטיפול בהשגה שהוגשה כדין היה סביר או שהוא מחייב לבטל את דרישת התשלום ו/או לראות את ההשגה כאילו התקבלה.
עוד טענה החברה, כי מבּחינה עובדתית המל"ל הסכים לביטול החוב ומבּחינה נורמטיבית אי-כינון ועדת השומה במשך שנים רבות מצדיק את ביטולו.
בנוסף, נטען, כי המל"ל ביצע את הביקורת בספרי החברה שלא על-מנת לגְבות דמי ביטוח אלא ממניעים פסולים על רקע פעילותה של עו"ד מנדל בהליכים שונים כנגד המל"ל.

במהלך הדיון בערעור הוחלט, כי מתן פסק-הדין יעוכב עד למתן הכרעה בארבעת הערעורים שנדונו בעניין מגן דוד אדום.*

* ראו לעיל.

בית-הדין הארצי – מפי סגן הנשיאה השופט א' איטח (אב"ד), השופטת ח' אופק גנדלר, השופט א' סופר, גב' ח' שחר (נציגת ציבור (עובדים)) ומר ד' בן-חיים (נציג ציבור (מעסיקים)) – דחה את ערעור החברה וקיבל את ערעור המל"ל בעניין ביטול הקנסות* (קישור לפסק-הדין).

* ראו פס' 73 לפסק-הדין.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי החברה הגישה עתירה לבית-המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בגדרהּ התבקש בית-המשפט לבטל את פסק דינו של בית-הדין הארצי.

בית-המשפט העליון – מפי השופטים י' עמית, י' אלרון ו-א' שטיין – דחה את העתירה על הסף מחמת שיהוי בהגשתה, ולמעלה מן הנדרש, בהיעדר עילה להתערבות בהכרעותיו של בית-הדין הארצי לעבודה (קישור לפסק-הדין).