לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר ביטוח לאומי בנושא השינויים בדמי אבטלה

המוסד לביטוח לאומי פרסם את חוזר מס' 1471, בגדרו מפורטים השינויים בדמי אבטלה הָחל מחודש יולי 2021 לאור תיקון 225 לחוק הביטוח הלאומי.*

* חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), התשפ"א-2021 (קישור לתיקון).

למַעבר לחוזר, לחצו כאן.