לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק לתיקון הוראות סעיף 85א לפקודה (מחירי העברה)

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 257), התשפ"א-2021 (קישור להצעה).
בגדרהּ של הצעת החוק, מוצע לעדכן את דרישות התיעוד והדיווח במחירי העברה וכן להוסיף לפקודה את סעיף 85ג שכותרתו "דיווח ישות-אם בקבוצה רב־לאומית", ובמסגרתו לקבוע חובת דיווח לחברת אם בקבוצה רב–לאומית שהיא תושבת ישראל.

נציין, כי המתווה המוצע נכלל בשעתו במסגרת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017 (קישור להצעה), בגדרהּ הוצע לבצע מספר תיקונים מהותיים בפקודת מס הכנסה בתחום המיסוי הבינלאומי. זאת, כפי שדיווחנו במבזק מיום 16.1.2017.