לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת מעסיק לשלם דמי ביטוח בתקופת חל"ת

מינהל ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בעקבות תיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי* ובו הבהרה מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על המעסיק בגין עובד בחופשה ללא תשלום והסבר בדבר אופן חישוב דמי הביטוח שהמעסיק נדרש לשלם.

* כזכור, במסגרת תיקון זה, נקבעה, בין היתר, הוראת שעה לפיה מעסיק יהיה פטוּר מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד הנמצא, בהסכמת המעסיק, בחופשה ללא תשלום למשך חודש קלנדרי מלא אחד לפחות בתקופה שמיום 1.4.2020 ועד ליום 30.4.2021 ("התקופה הקובעת"), בעד התקופה שבה היה העובד בחופשה ללא תשלום בתקופה הקובעת. להורדת התיקון, לחצו כאן.

למַעבר לחוזר, לחצו כאן.