לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיהוי וקנסות

ביום 20.12.2020 ניתן פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין יפית מנגל, חברת עו"ד.

עניינו של פסק-הדין בשני ערעורים על פסק דינו של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בו נדחתה תביעת המערערת לביטול חוב דמי ביטוח בסך 77,836 ש"ח מיום 13.7.2008 עקב ביקורת שנערכה ביום 19.11.2007.
עם זאת, בית הדין האזורי קבע, כי יחד עם הקנס שהוטל, קרן החוב תישא הצמדה כחוק ללא ריבית מיום 13.7.2008 ועד למועד התשלום בפועל.

במסגרת הערעור שהגישה החברה, נטען כי היה על בית-הדין האזורי לבחון את השאלה האם שיהוי של המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") במשך 7 שנים בטיפול בהשגה שהוגשה כדין היה סביר או שהוא מחייב לבטל את דרישת התשלום ו/או לראות את ההשגה כאילו התקבלה.
עוד טענה החברה, כי מבּחינה עובדתית המל"ל הסכים לביטול החוב ומבּחינה נורמטיבית אי-כינון ועדת השומה במשך שנים רבות מצדיק את ביטולו.
בנוסף, נטען, כי המל"ל ביצע את הביקורת בספרי החברה שלא על-מנת לגְבות דמי ביטוח אלא ממניעים פסולים על רקע פעילותה של עו"ד מנדל בהליכים שונים כנגד המל"ל.

במהלך הדיון בערעור הוחלט, כי מתן פסק-הדין יעוכב עד למתן הכרעה בארבעת הערעורים שנדונו בעניין מגן דוד אדום.*

* המדובר בערעורים שהוגשו על-ידי המל"ל על פסקי-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין מגן דוד אדום (ב"ל 32018-09-16)אוניברסיטת בר אילן (ב"ל 6497-08-16)ממן מסוף וניטול בע"מ (ב"ל 59912-03-16) ונס א.ט בע"מ (ב"ל 6517-08-16).

עם מתן פסק-הדין בעניין מגן דוד אדום (עב"ל (ארצי) 53714-02-19),* ניתנה לצדדים הזכות להשלים טיעוניהם.

* כזכור, באותו עניין, בית-הדין הארצי קבע, בין היתר, כי המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים בעצמו, אך משנערכה שומת ניכויים על-ידי פקיד-השומה – לרבות במסגרת פשרה עם המעסיק – רשאי המל"ל להתבסס עליה. למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן.
נזכיר, כי לאחרונה יושמה הלכה זו במסגרת החלטתו של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה בעניין אלביט מערכות בע"מ,** בגדרהּ קיבל בית-הדין את בקשתו של המל"ל למחוק טענות מכתב התביעה של התובעת באופן כזה שבכל מקום שבו כתב התביעה תוקף, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, את הסתמכותו של המל"ל על הסכם הפשרה שחתמה התובעת עם רשות המסים, הרי שדין טענה זו להימחק.
** ב"ל 47947-02-20. להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

בית-הדין הארצי – מפי סגן הנשיאה השופט א' איטח (אב"ד), השופטת ח' אופק גנדלר, השופט א' סופר, גב' ח' שחר (נציגת ציבור (עובדים)) ומר ד' בן-חיים (נציג ציבור (מעסיקים)) – דחה את ערעור החברה וקיבל את ערעור המל"ל בעניין ביטול הקנסות* (קישור לפסק-הדין).

* ראו פס' 73 לפסק-הדין.