לוגו אלכס שפירא ושות׳

התיישנות בביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר מקצועי שעניינו בתקופת ההתיישנות החָלה לגבי חוב לתשלום דמי ביטוח ולגבי החזר דמי ביטוח ששולמו ביֶתֶר.

למַעבר לחוזר, לחצו כאן.