לוגו אלכס שפירא ושות׳

טפסים של רשויות המס

להלן רשימת הטפסים הרלבנטיים למיסוי השקעה בפיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים:

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס 

טופס 116

בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית

טופס 116ב.

בקשה להגבלת העברת המידע לבנקים

טופס 2405

הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק.

טופס 2421