לוגו אלכס שפירא ושות׳

טפסים של רשויות המס

  

להלן רשימת הטפסים הרלבנטיים למישסוי השקעה בפיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים:

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על-ידי פקיד השומה

טופס 116

בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית

טופס 116ב.

בקשה להגבלת העברת המידע לבנקים

טופס 2405

הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק.

טופס 2421