לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטוֹר מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין העסקת עובד זר בסיעוד

המוסד לביטוח לאומי פרסם אגרת (קישור לאגרת) שעניינה בפטוֹר מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בגין תשלום שכר (עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש) לעובד זר בידי מעסיק שיש לו הֵיתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי.

הפטוֹר כאמור ניתן גם אם המעסיק אינו מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מכּל גורם אחר.*

* עד לחודש דצמבר 2019, הפטוֹר ניתן רק למי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים או קצבת ילד נכה.