לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון לאמנה עם אנגליה; אמנה חדשה עם סרביה

תיקון לאמנה עם אנגליה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), התש"ף-2019 (קישור לצו), הנותן תוקף לפרוטוקול שנעשה ביום 17.1.2019 לתיקון אמנת המס עם אנגליה (קישור לפרוטוקול).

לפרוטוקול המתקן – הכולל שורה ארוכה של שינויים ותוספות מהותיים ביותר לאמנה משנת 1962 (כנוסחה לאחַר הפרוטוקול המתקן משנת 1970) – יהיה תוקף בישראל הָחל בשנת-המס 2020.


אמנה חדשה עם סרביה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סרביה), התש"ף-2019 (קישור לצו), הנותן תוקף לאמנה החדשה שנחתמה ביום 22.11.2018 עם סרביה (קישור לאמנה).

לאמנה החדשה יהיה תוקף בישראל הָחל בשנת-המס 2020.