לוגו אלכס שפירא ושות׳

השבת דמי ביטוח בגין חברי אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית; דמי ביטוח לאומי/בריאות בגין הכנסות שמקורן בפנסיה מוקדמת ו/או באובדן כושר עבודה

השבת דמי ביטוח בגין חברי אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית

פורסם פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין קיבוץ אלומות ואח'.

עניינו של פסק-הדין בערעור של פסק-דינו של בית-הדין האזורי לעבודה בנצרת בהליך מאוחד בתביעות שהגישו 59 אגודות שיתופיות להתיישבות חקלאית להשבת דמי ביטוח ששילמו למוסד לביטוח לאומי בתקופה של שבע השנים שלפני הגשת התביעות ביחס לקבוצה מסוימת של חברי אגודה – כאלה המועסקים במשרה מלאה מחוץ לאגודה.
זאת, בטענה, כי דמי הביטוח ששולמו כאמור – מכוח הוראה מספר 327 להוראות מנהל הביטוח והגבייה, שכותרתה "קיבוצים ומושבים שיתופיים" – נגבו שלא כדין.
בפסק-הדין מושא הערעור נדחו תביעות המערערות להשבת דמי הביטוח ועל רק זה הוגש הערעור לבית-הדין הארצי.

בית-הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).


דמי ביטוח לאומי/בריאות בגין הכנסות שמקורן בפנסיה מוקדמת ו/או באובדן כושר עבודה

פורסם חוזר ביטוח לאומי מס' 1469 (קישור לחוזר).

עניינו של החוזר בשינויים שנעשו על-ידי המוסד לביטוח לאומי בתהליך החיוב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות בגין הכנסות שמקורן בפנסיה מוקדמת ו/או באובדן כושר עבודה, לרבות הוראות-מַעבר.