לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינוי סיווג בביטוח לאומי

פורסם חוזר ביטוח לאומי מס' 1468 (קישור לחוזר).

עניינו של החוזר בהשלכות הגלומות בשינוי מעמדו של מבוטח עצמאי שלא עונה להגדרה למי שעונה להגדרה לעניין זכאות לגמלאות וחשיבות תשלום דמי ביטוח.