לוגו אלכס שפירא ושות׳

אמנה חדשה עם מקדוניה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מקדוניה), התשע"ט-2019 (קישור לצו), הנותן תוקף לאמנה שנחתמה ביום 9.12.2015 עם ממשלת מקדוניה (קישור לאמנה).
לאמנה החדשה יהיה תוקף בישראל רטרואקטיבית מיום 1.1.2019.

נזכיר, כי בשנת-המס 2019 נכנסו לתוקף גם אמנות המס החדשות עם אוסטריהועם ארמניה.**

* המדובר באמנה שנחתמה ביום 28.11.2016 עם הרפובליקה של אוסטריה (קישור לאמנה) ואשר החליפה את האמנה הקודמת משנת 1970. זאת, מכוח צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוסטריה), התשע"ח-2018 (קישור לצו).
* המדובר באמנה שנחתמה ביום 28.11.2016 עם הרפובליקה של ארמניה (קישור לאמנה). זאת, מכוח צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ארמניה), התשע"ט-2018 (קישור לצו).