לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטוח לאומי בגין הכנסה מעסק של נכה שלא דוּוחה למוסד לביטוח לאומי

במבזק מיום 9.10.2018 דיווחנו, בין היתר, על פרסום פסק-הדין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בעניין חנן גרין.

עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגיש התובע, נכה בשיעור העולה על 90% והפטוּר ממס הכנסה, כנגד המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") להחזר דמי ביטוח שהמל"ל גבה ממנו בגין הכנסותיו כשותף בעסק של בנו.
התובע לא דיווח למל"ל על תחילת עבודתו כשותף בעסק ונתון זה הועבר למל"ל על-ידי מס הכנסה, וזאת באמצעות המערכת הממוחשבת.

בית-הדין האזורי לעבודה, מפי השופטת ק' כהן ונציגי הציבור ה' סלימאן ו-ש' קסל, דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין), תוך שהוא מפַרט מספר נימוקים המבססים את חובתו של התובע למסור למל"ל את פירוט השומה. כן קבע בית-הדין, כי משלא הומצא פירוט השומה נהג המל"ל כדין בחייבו את התובע בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו על-פי השומה שהוּצאה לעניין מס הכנסה.

ביום 13.5.2019 ניתן פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בערעור שהגיש המערער.
בית-הדין הארצי, מפי ס' הנשיאה א' איטח, השופטת ל' גליקסמן, השופטת ח' אופק גנדלר ונציגי הציבור י' לוינזון ו-צ' טבצ'ניק, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).