לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים חדשים של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם שני חוזרים חדשים:
האחד: חוזר מעסיקים 1480, שעניינו בדיווח ותשלום דמי ביטוח עבוּר עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-12 בחודש אפריל 2019 (קישור לחוזר);
השני: חוזר ביטוח 1464, שעניינו בקביעת תושבותם של מי שמתגוררים בשטח גדר ההפרדה בירושלים (קישור לחוזר).