לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטוח לאומי במימוש אופציות

פורסם פסק-הדין בעניין אפרים שטיינמץ.

התובע עבד בחברת אינטל עד ליום 30.4.2014 והָחל מיום 1.11.2017 מקבל התובע קצבת אזרח ותיק מהנתבע.
ביום 31.10.2017 פנה התובע לנתבע בבקשה שדמי הביטוח הלאומי בגין מימוש האופציות בהן הוא מחזיק (ככל הנראה מדובר באופציות 102 הוני) יחושבו לפי השיעורים של מי שהגיע לגיל פרישה (67) ומקבל קצבת אזרח ותיק.
הנתבע סירב לבקשה, בקובעו, כי מדובר בהכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ועל-כן התובע חייב בתשלום דמי ביטוח תוך שיש לייחֵס את ההכנסה לחודש האחרון שקָדם למועד סיום יחסי עובד-מעביד בשנת 2014 ובמועד זה טרם הגיע התובע לגיל הפרישה.
לאור זאת, הגיש התובע תביעה לבית-הדין האזורי בגדרהּ התבקש בית הדין ליתן סעד הצהרתי לפיו כ
אשר יממש התובע את האופציות, על הנתבע יהיה לפטוֹר אותו מחובת תשלום דמי ביטוח.

בית-הדין, מפי השופטת י' לוי-מזרחי ונציגי הציבור גב' נ' פרידמן ומר א' שלייפר, דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין).