לוגו אלכס שפירא ושות׳

אמנה חדשה עם ארמניה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ארמניה), התשע"ט-2018 (קישור לצו), הנותן תוקף לאמנה שנחתמה ביום 25.7.2017 עם הרפובליקה של ארמניה (קישור לאמנה).
לאמנה החדשה יהיה תוקף בישראל הָחל בשנת-המס 2019.

נזכיר, כי בשנת-המס 2019 תיכנס לתוקף גם אמנת המס החדשה עם אוסטריה.*

* המדובר באמנה שנחתמה ביום 28.11.2016 עם הרפובליקה של אוסטריה (קישור לאמנה) ואשר מחליפה את האמנה הנוכחית שמשנת 1970 (קישור לאמנה הנוכחית). זאת, מכוח צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוסטריה), התשע"ח-2018 (קישור לצו).