לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים מקצועיים בנושא מחירי העברה

רשות המסים פרסמה שני חוזרים מקצועיים בנושא מחירי העברה:

האחד – חוזר מס הכנסה מס' 11/2018 (קישור לחוזר) בנושא "קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי";

השני – חוזר מס הכנסה מס' 12/2018 (קישור לחוזר) בנושא "מחירי העברה – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות".