לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי חברות ספנות ישראליות

פורסמה הצעת חוק מס הכנסה (מיסוי הכנסה מפעילות בכלי שיט לפי תפוסה), התשע"ח-2018 ("ההצעה") (קישור להצעה).

בגדרהּ של ההצעה, מוצע לקבוע הוראות לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חברות ספנות ישראליות העוסקות בהובלה בין-לאומית של טובין, וזאת בהתאם לשיטת "מס התפוסה", דהיינו חישוב ההכנסה החייבת של החברה בהתאם לתפוסת כלי השיט שהיא מַפעילה.