לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא מיזוג

פורסמה החלטת מיסוי מס' 2291/18 (קישור להחלטה) העוסקת במיזוג שתי חברות (האחת עם ולתוך השנייה תוך חיסול הראשונה) בהתאם לחלופה הראשונה להגדרת "מיזוג" שבסעיף 103 לפקודה, וזאת למרות שעובר למועד המיזוג טרם נבעו לחברות הכנסות מעסק (דהיינו, הכנסות לפי סעיף 2(1) לפקודה) אך מנגד במועד זה קיים צפי ריאלי הנשען על תחזית מבוססת להפקת הכנסות כאמור בשנים הקרובות.