לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה

פורסמה החלטת מיסוי 2024/18 (קישור להחלטה) שעניינה בביצוע מיזוג בדרך של החלפת מניות עם חברת החזקות, כאמור בסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה, ולאחר מכן העברת חלק מהמניות המוקצות במיזוג לאחד מבעלי המניות לחברה בשליטתו בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.