לוגו אלכס שפירא ושות׳

תושבוּת לעניין ביטוח לאומי

פורסם פסק-הדין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בעניין נועם הוכהויזר.
התובע, אזרח ישראל בעל אזרחות של ארצות הברית, השתחרר משירות סדיר בצה"ל בחודש נובמבר 2011 ונסע לארה"ב, שם עבד בעבודות מזדמנות.
עד לחזרתו לישראל בחודש ספטמבר 2015, ביקר התובע מספר פעמים בישראל ובכלל זאת ביקור בן 10 חודשים מחוֹדש נובמבר 2013 במהלכו ניסה להתקבל לעבודה במשרד ראש הממשלה והשתתף במבצע "צוק איתן" אליו גויס בקיץ 2014.
לטענת התובע, יש לראות בו כמי שחדל להיות תושב ישראל בתקופה שבין נובמבר 2011 לבין ספטמבר 2015, וכנגזר מכך, שלא לחייבו בדמי ביטוח לאומי בגין תקופה זו.
 
בית הדין האזורי לעבודה, מפי השופט ד' גולדברג, דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין).
השופט גולדברג קבע, כי ניתוח הנסיבות העובדתיות במקרה דנא (ראו פס' 19-10 לפסק-הדין) מצביע על כך שהתובע לא העתיק את מרכז חייו לארה"ב אלא המשיך להיות תושב ישראל.
עוד קבע השופט גולדברג, כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח, כי הייתה לו כוונה סובייקטיבית להשתקע בארה"ב, ובנסיבות העניין אין לראות במגוריו של התובע במקומות שונים בארה"ב, כמו גם בעבודות השונות בהן עבד, כביטוי חיצוני לכוונת התובע להעתיק את מרכז חייו לארה"ב.