לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת שידור טופס 126

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר שעניינו בחובת שידור טופס 126 (קישור לחוזר).
החוזר מפַרט, בין היתר, את מועדי הדיווח הרלבנטיים.