לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים חדשים של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם מספר חוזרים:
  • חוזר ביקורת ניכויים 1434 (קישור לחוזר) שעניינו בהיווסדותה של ועדת שומה שבפניה ניתן לערור על קביעה של דמי ביטוח על-ידי פקיד גבייה;
  • חוזר ביקורת ניכויים 1460 (קישור לחוזר) הכולל דברי הסבר לגבי תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי (קישור לתיקון) (קישור למבזק בנושא תיקון זה) והשפעתו על החיוב בדמי ביטוח במסגרת ביקורת ניכויים ולגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת ההתיישנות;
  • חוזר ביטוח 1438 (קישור לחוזר) שעניינו, בדומה לחוזר 1460, בתיקון 159.