לוגו אלכס שפירא ושות׳

דרישת תשלום דמי ביטוח לאומי בעקבות הסכם פשרה עם פקיד-השומה

פורסם פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בעניין מאיר בן חמו (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגיש התובע כנגד המוסד לביטוח לאומי לביטול דרישת תשלום דמי ביטוח שהוּצאה לתובע בעקבות הסכם פשרה שנחתם בין התובע לבין פקיד-השומה, בגדרו הוסכם כי התובע ישלם לרשויות המס סך של 100,000 ש"ח בגין חובות מס לשנת-המס 2004.
לטענת התובע, הסך של 100,000 ש"ח בו חויב במסגרת הסכם הפשרה אינו נובע מתוספת הכנסה כעצמאי. לחלופין, טוען התובע, כי הנתבע השתהה בהפעלת סמכותו באופן שיש בו כדי להביא לבטלות דרישת תשלום החוב.
 
בית-הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע דחה את התביעה.