לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינוי סיווג בביטוח לאומי

ורסם פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין ברוך-קונפינו.

עניינו של פסק-הדין בתביעתה של התובעת לשנות את מעמדה בדיעבד כמבוטחת מ"עצמאית" ל"עצמאית שאינה עונה להגדרה".* זאת, לטענתה, לאחַר שגילתה כי נפלו טעויות בדיווחים לגבּיה (אשר בוצעו על-ידי מיַיצג מטעמה) ואשר אינם תואמים את היקף עבודתה.
* לדיון מקיף בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות, ראו פרק 2 לספרנו "מיסוי שוק ההון" (מהדורה שנייה, נובמבר 2012) (לפרטים לגבי הספר לחצו כאן).
 
בית-הדין לעבודה דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין), הן מהטעם שהתובעת לא הוכיחה את טענותיה העובדתיות לפיהן היקף עבודתה פָּחת במידה שהשפיעה על מַעמדה כמבוטחת והן מהטעם שבכל מקרה התובעת לא עמדה בחובה לדַווח למוסד לביטוח לאומי במועד על השינוי בהיקף עבודתה.