לוגו אלכס שפירא ושות׳

החבות בדמי ביטוח לאומי של מי שהינו גם עצמאי וגם שכיר

פורסם פסק-הדין בעניין ברגמן.
עניינו של פסק-הדין בתביעתו של מר גדעון ברגמן להחזר דמי ביטוח,* שנגבו לטענתו ביֶתֶר על-ידי המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") בגין הכנסותיו לשנת 2011.
* לדיון מקיף בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות, ראו פרק 2 לספרנו "מיסוי שוק ההון" (מהדורה שנייה, נובמבר 2012) (לפרטים לגבי הספר לחצו כאן).
במהלך כל אותה שנה עבד התובע כעובד עצמאי; ואילו בחודשיים האחרונים לשנה זו (דהיינו, נובמבר ודצמבר 2011) עבד התובע גם כעובד שכיר וגם כעובד עצמאי (הָחל מיום 1.1.2012 הֵחל התובע לעבוד כעובד שכיר בלבד).
הכנסותיו של התובע בשנת 2011 כעובד עצמאי הסתכמו בסך של 961,480 ש"ח, והכנסותיו כעובד שכיר בשנה זו הסתכמו בסך של 173,822 ש"ח. ואילו ההכנסה השנתית המירבית לשנת 2011 עָמדה על סך של 881,064 ש"ח.
בחודשים נובמבר ודצמבר 2011 חִייב המל"ל את התובע בדמי ביטוח כעובד שכיר בלבד, וזאת בהתעלם תקנה 13 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971 ("התקנות").*
* תקנה זו קובעת, כי "מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו-(8) לפקודה, אחרי ניכוי דמי ביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה, ובלבד שלא תובא בחשבון לענין זה הכנסה העולה על ההפרש בין שכרו כעובד באותה שנת מס לבין ההכנסה המרבית לשנה שנקבעה לעובד עצמאי בפרט 2 בלחוק י"א לחוק".
לטענת התובע, יש להחיל בענייננו את אותה תקנה 13 לתקנות, כך שמתוך סכום ההכנסה השנתית המירבית (881,064 ש"ח), יש להפחית את סכום הכנסתו השנתית כעובד שכיר (סך של 173,822 ש"ח) ומהסכום שמתקבל (סך של 707,242 ש"ח) יש לחשב את דמי הביטוח באופן שנתי לכל שנת 2011.
 
בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה – מפי השופט א' קוגן, נציג העובדים י' פיגורה ונציג המעסיקים פ' דוד  קיבל את התביעה (קישור לפסק-הדין).