לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי בגין התחלת/חידוש פעילות כעצמאי

פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון), התש"ע-2009 ("התיקון").
בגדרו של התיקון נקבע, כי מי שהֵחל/שב לעבוד כעובד עצמאי יודיע על כך בכתב למוסד לביטוח לאומי, לא יאוחר מ-90 ימים מהיום שבוֹ הֵחל/שב לעבוד כעובד עצמאי.
תחולת התיקון נקבעה ליום 1.12.09, וזאת לגבי מי שהֵחל לעבוד כעובד במועד זה ואילך.

למרות התיקון, אנו ממליצים להודיע למוסד לביטוח לאומי מייד עם תחילת הפעילות, וזאת כדי למנוע פגיעה בזכויות השונות (פגיעה בעבודה, מילואים וכו').

להורדת התיקון, לחצו כאן.