לוגו אלכס שפירא ושות׳

אמנה חדשה עם אוסטריה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוסטריה), התשע"ח-2018 (קישור לצו), הנותן תוקף לאמנה שנחתמה ביום 28.11.2016 עם הרפובליקה של אוסטריה (קישור לאמנה).*
 
לאמנה החדשה, שתחליף את האמנה הנוכחית שמשנת 1970 (קישור לאמנה הנוכחית) יהיה תוקף בישראל הָחל בשנת-המס 2019.