לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

במבזק מיום 26.12.2013 דיווחנו אודות פרסום חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו אוגד ההסדר בדבר חברה נשלטת זרה ובדבר חברת משלח יד זרה תחת פרק רביעי 1 לפקודה, כשבמקביל בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים של שני סוגי החברות האמורות.
 
בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מיום 17.11.2016, כי רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה 6-2016 (קישור לחוזר), שעניינו בכללי המיסוי החָלים על חברה נשלטת זרה בעקבות אותו תיקון 198.
 
בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה נוסח מעודכן של החוזר האמור (קישור לחוזר המעודכן).
מעיון ראשוני בחוזר נראה, כי המדובר בחוזר שפורסם בשעתו לאחַר תיקוני הגהה ועריכה.