לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מס הכנסה בנושא חברה נשלטת זרה

במבזק מיום 26.12.2013 דיווחנו אודות פרסום חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו אוגד ההסדר בדבר חברה נשלטת זרה ובדבר חברת משלח יד זרה תחת פרק רביעי 1 לפקודה, כשבמקביל בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים של שני סוגי החברות האמורות.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה 6-2016 (קישור לחוזר), שעניינו בכללי המיסוי החָלים על חברה נשלטת זרה בעקבות אותו תיקון 198.