לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא עובדי Relocation

פורסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה) העוסקת בחברה תושבת ישראל ששולחת מעת לעת חלק מעובדיה לעבוד בחברות קשורות במדינות החתומות עם ישראל על אמנות למניעת כפל-מס, וזאת לתקופה של 36 חודשים לפחות (לרבות מקרים שבמקור תקופת השליחות הייתה לתקופה קצרה מ-36 חודשים אולם בפועל השליחות הייתה לתקופה בת 36 חודשים לפחות).

במסגרת ההחלטה, המונה 12 עמודים (כולל 4 נספחים), נקבעו הוראות מפורטות ביחס למועד ניתוק התושבוּת של העובדים, קביעת התושבוּת כאמור ואופן מיסוי וחישוב ניכוי המס במקור בגין המשכורת שיפיקו העובדים מחוץ לישראל הן עד ליום הניתוק והן בתקופת הניתוק.