לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה

פורסמה החלטת מיסוי 935/17 (קישור להחלטה) העוסקת בהשלכות המס הגלומות בקבלת נכס מקרקעין בארה"ב במתנה בידי מי שהפכה לתושבת ישראל בשנת 1996 ("הנישומה"), העברתו כתרומה למוסדות אקדמיים בארה"ב, מכירתו בידי אותם מוסדות והעברת שיעור קבוע מכספי קרן התמורה לנישומה.