לוגו אלכס שפירא ושות׳

תושב ישראל או תושב רמאללה?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין פאדי שוויש.
 
בעקבות השוואת הון שעָרך המשיב (פקיד-שומה ירושלים 2) בין הצהרת ההון שהגיש המערער ליום 31.12.2008 לבין הצהרת ההון ליום 31.12.2012 מצא המשיב גידול הון בלתי-מוסבר.
לטענת המערער, בשנות-המס שבערעור הוא לא היה תושב ישראל אלא תושב רמאללה, שם התגורר עם אשתו ושלושת ילדיו, ועל-כן הוא לא חייב במס הכנסה בישראל באותן שנים. לחלופין, טען המערער, כי בידיו הסברים בכל הנוגע לגידול ההון הלכאורי שנקבע בצו.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט א' דורות, קיבל את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט דורות בָּחן את הראיות שהוצגו בפניו וקבע, כי עלה בידי המערער להוכיח כי מרכז חייו בשנות-המס שבמחלוקת היה בתחומי רמאללה ולא במזרח ירושלים,* ובהתאם אין לראות בו "תושב ישראל" לעניין פקודת מס הכנסה.
* תשומת לבכם, בין היתר, לקביעתו של השופט דורות (בפסקה 16 לפסק-הדין) לפיה קביעת המוסד לביטוח לאומי בדבר תושבוּת המערער לעניין חוק ביטוח לאומי אינה מחייבת ללא תנאי לעניין מס הכנסה.
למעלה מן הצורך וככל ששאלת התושבוּת תיבחן בערעור לבית-המשפט העליון, הוסיף השופט דורות ודן בהסברי המערער להפרשי ההון תוך שהוא דוחה את מרביתם.