לוגו אלכס שפירא ושות׳

פרישת רו"ח – מכירת מוניטין, זכות בשותפות או הכנסה פירותית?

פורסם פסק-הדין בעניין רבי שפירא.
 
המערער הינו רו"ח ובין מייסדי משרד רו"ח פרידמן, שפירא, גולדשטיין ושות' ("פרידמן ושות'"), שהתמזג, לימים עם משרד רו"ח יגאל ברייטמן ושות'.
המערער לא עָסק בביקורת חשבונות רגילה עבוּר לקוחות המשרד אלא בתחום הייעוץ העסקי ובנה, לדבריו, פרקטיקה משגשגת בתחום בתוך המשרד.
לימים, הפירמה המורחבת "התמזגה" עם משרד רו"ח אלמגור ושות' למשרד ברייטמן אלמגור ושות'.
גם לאחַר המיזוגים, נותר המערער שותף בפרידמן ושות' ורק בעקיפין היה שותף בברייטמן אלמגור ושות'.
כעבור כחמש שנים פרש המערער וקיבל מדי שנה, ובמשך עשֹור לאחַר הפרישה, סכום הכנסה בהתאם להוראות הסכם השותפוּת.
לטענתו, פרישתו לוּותה במכירת מוניטין על-ידיו וכי התשלומים שקיבל היו כולם עבוּר מוניטין נמכר זה. לחלופין, טען המערער (וטענה זו עלתה במקור גם על-ידי המשיב), כי הממכר הוא זכות בשותפוּת שגם הרווח ממכירתה נתון למיסוי לפי חלק ה לפקודת מס הכנסה.
המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 1), לעומת זאת, טען, כי ההכנסה היא פירותית באופיָה ונתונה למיסוי לפי חלק ב לפקודה.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט ה' קירש, קבע, כי מדובר בתשלומים ששולמו למערער עבוּר ויתורו על זכויותיו בשותפות אגב פרישתו; וכי לא הוכח שתשלומים אלה שולמו בגין מכירת מוניטין (קישור לפסק-הדין).
 
לאור מורכבות עוּבדות פסק-הדין וקביעותיו החשובות של השופט קירש, אנו ממליצים לקרוא בעיון את פסק-הדין.