לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא פיצול

פורסמה החלטת מיסוי מס' 5364/16 (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בשתי חברות: חברה א' העוסקת במכירת מוצרי חומרה למחשבים; וחברה ב', בבעלותה המלאה של חברה א', העסקת אף היא בפעילות בתחום החומרה וכן במתן שירותי תמיכה למחשבים.
במסגרת החלטת המיסוי, אושרה בקשת החברה לבצע הליך פיצול פטוּר ממס של פעילות החומרה מחברה ב' לחברה א', כך שכּל פעילות החומרה של שתי החברות תהא מרוכזת, בעקבות הפיצול, בחברה א' (ובחברה ב' תיוותר פעילות התוכנה בלבד).