לוגו אלכס שפירא ושות׳

היערכות לקראת כניסתה לתוקף של אמנת המס החדשה עם גרמניה

בהמשך למבזק מיום 15.5.2016, נבקש להזכירכם, כי אמנת המס החדשה עם גרמניה (קישור לאמנה) שנחתמה ביום 21.8.2014 עתידה להיכנס לתוקף ביום 1.1.2017. זאת, בהתאם לצו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (גרמניה), התשע"ו–2016 ("הצו") (קישור לצו).
תשומת לבכם, בין היתר, להפחתת שיעורי המס המנוכה במקור בגין דיבידנד, ריבית ותמלוגים.