לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא פעילותה של חברה זרה בישראל

פורסמה החלטת מיסוי מס' 6631/16 (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בחברה זרה שאינה תושבת מדינה גומלת העוסקת, בין היתר, בהעברות כספים בינלאומיות, תוך שהיא מסתייעת בקבלני-משנה ישראלים וחתומה על הסכם ייצוג בינלאומי למתן שירותי סליקה והעברות כספים עם חברת סליקה עולמית. בנוסף, ולאור הצורך לעמוֹד במספר דרישות רגולטוריות בישראל, הקימה החברה חברת-בת בישראל.
במסגרת ההחלטה מפורטת חבות המס של החברה בגין הפעילות המבוצעת בישראל.