לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מס הכנסה בנושא חברת משלח יד זרה

במבזק מיום 26.12.2013 דיווחנו אודות פרסום  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 ("התיקון") (קישור לתיקון), בגדרו אוגד ההסדר בדבר חברה נשלטת זרה ובדבר חברת משלח יד זרה תחת פרק רביעי 1 לפקודה, כשבמקביל בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים של שני סוגי החברות האמורות.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה (קישור לחוזר), שעניינו בכללי המיסוי החָלים על חברת משלח יד זרה בעקבות אותו תיקון 198.