לוגו אלכס שפירא ושות׳

תוספת לחוזר מס הכנסה בנושא שליטה וניהול

פורסמה תוספת מס' 1 (קישור לתוספת)* לחוזר מס הכנסה מס' 4/2002 (קישור לחוזר) שעניינו בקביעת קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול כאמור בהגדרת "תושב ישראל" לגבי חבר-בני-אדם.
* יצוין, כי התוספת נושאת את הכותרת טיוטה לדיון, אך מדובר בנוסח הסופי שאוּשר לפרסום.
 
בגדרהּ של התוספת, מובאים עיקרי פסקי-הדין שניתנו בעניין ניאגו (ע"א 3102/12) (למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן)ינקו וייס (ע"מ 1090/06)* (למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן) ושי צמרות (ע"מ 32172-05-13) (למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן).
* ראו גם פסק-הדין של בית-המשפט העליון (ע"א 805/14) (למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן).
עוד מובאים בתוספת המסקנות וההנחיות לפעולה בעקבות אותם פסקי-דין (תשומת לבכם לסעיף-קטן 5.4 לתוספת).
 
נזכירכם, כי בתזכיר חוק שפורסם לאחרונה (קישור לתזכיר) הוצע, בין היתר, לקבוֹע מספר חזקות הניתנות לסתירה, לפיהן יראו שליטה וניהול עסקים של חבר-בני-אדם כמתקיים בישראל.