לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא שינוי מבנה:
  • החלטת מיסוי 6689/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשינוי מבנה מורכב הכולל שלב מַקדים שבו תירכשנה מלוא מניותיה של חברה כנגד תשלום במזומן ובהקצאת מניות, העברת פעילות לחברה חדשה בתמורה להקצאת מניות ומיזוג החברה הנרכשת עם ולתוך החברה החדשה;
  • החלטת מיסוי 7634/16 (קישור להחלטה) שעניינה בהעברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ומיזוגה של החברה החדשה בדרך של החלפת מניות (בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה) עם שלד בורסאי.