לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא השקעות נדל"ן בארה"ב וקבלת זיכוי עקיף

פורסמה החלטת מיסוי 6839-16 (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בשאלת זכאותה של חברה תושבת ישראל – המוחזקת במלואה על-ידי יחיד תושב ישראל והמשקיעה בנדל"ן בארה"ב באמצעות תאגיד מסוג LLC בבעלותה המלאה ("חברת הבת") אשר מחזיקה בשותפויות (יישויות מסוג LP) וב-LLC נוספים ("השותפויות" ו"החברות הנכדות") שבחרו להיחשב כתאגידים "שקופים" לצורכי מס בארה"ב – ליישם את האמור בחוזר 5/2004 (קישור לחוזר) ביחס לחברת הבת ולחברות הנכדות וכן ליתן את המס שישולם בארה"ב בגין ההכנסות המדוּוחות בתיק היחיד בארה"ב (הנובעות מנכסי הנדל"ן בארה"ב המוחזקים על-ידי חברת הבת, השותפויות והחברות הנכדות) ואשר הופקו בארה"ב – כזיכוי כנגד מס החברות בו תחויב החברה בישראל.
 
בהקשר זה, נבקש להפנות את תשומת לבכם לפסק-הדין בעניין אלון (ע"מ 1092-04-12) בו עסקנו במבזק מיום 24.5.2015 (קישור למבזק) ולהחלטות מיסוי 2536/12 (קישור להחלטה) ו-5825/11 (קישור להחלטה) בהן עסקנו במבזקים מיום 25.6.2012 (קישור למבזק) ומיום 16.8.2011 (קישור למבזק), בהתאמה.