לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא חבות במס של סניף ישראלי

פורסמה החלטת מיסוי 6953/16 (קישור להחלטה).
עניינה של ההחלטה בחברה ציבורית תושבת מדינה זרה, העוסקת במתן שירותי ביטוח-משנה, המחזיקה במלון הון המניות של חברה פרטית תושבת אותה מדינה ("החברה"), הפועלת אף היא כמבטח-מִשנה ומבטחת חברות ביטוח ישראליות.
פעילות החברה מול לקוחותיה מתבצעת בעיקרה במדינה זרה אחרת באמצעות סניף באותה מדינה, כאשר פעילויות הסניף הזר כוללות, בין היתר, מו"מ, הצעות ומכירות, שירותי תמיכה חלקיים לחיתום, שירותי אקטואריה וכו'.
פעילות החברה בישראל מבוצעת באמצעות סניף בישראל המבוצעת על-ידי עובד בכיר שהוא דירקטור החברה והמגיע לישראל בתדירוּת גבוהה וכן על-ידי שני עובדים ישראלים.
במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כי פעילות הסניף בישראל יוצרת לחברה מוסד קבע בישראל. עוד נקבע בהחלטה אופן חישוב שיטת מחירי ההעברה לצורך ייחוס רווחים לסניף הישראלי.