לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 207 לפקודת מס הכנסה – חילופי מידע וסיוע בין ישראל לבין מדינות-חוץ

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו–2015 (קישור לתיקון).
 
הצעת החוק כוללת הוראות המאפשרות חילופי מידע וסיוע בין ישראל לבין מדינה אחרת* שעמה יש אמנה למניעת כפל-מס או הסכם לחילופי מידע.
* יצוין, כי ההוראות מתייחסות למונח "מדינה זרה" בעוד שהמונח הנכון הינו "מדינה".