לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא עולים חדשים והכנסות של חברה משפחתית שבבעלותם

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי בינלאומי (החלטת מיסוי 4528/15).
 
על-פי ההחלטה בני-זוג שעלו לישראל וקיבלו מעמד של עולה חדש בהפרש של כחצי שנה (בן-הזוג ביום 31.12.2013 ובת-הזוג וילדיהם ב-26.6.2014) ייחשבו לתושבי ישראל לראשונה מהמועד המאוחר שבין השניים; ואילו הכנסותיה של חברה תושבת ישראל בבעלות בן-הזוג שהינה חברה משפחתית (כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה) הנובעת מפעילות מחוץ לישראל תהא פטורה ממס בישראל באופן יחסי שהוא כיחס שבין ימי העבודה של בן-הזוג בחו"ל בשנת-המס (כהגדרתם בהחלטת המיסוי) לבין סך ימי העבודה בשנת-המס (כהגדרתם שם). הכל, בכפוף לתנאים והסייגים המפורטים בהחלטה.