לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמה תוספת לחוזר המקצועי בנושא מיסוי נאמנויות

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם ברשומות ביום 5.8.2013 נקבעו, בין היתר, שינויים מהותיים בכללי המיסוי החלים על נאמנויות, בכלל, ועל נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הינו (או היה במותו) תושב-חוץ, בפרט.
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
 
היום פרסמו רשויות המס תוספת מס' 1 (קישור לתוספתלהוראת הביצוע בנושא מיסוי נאמנויות (הוראת ביצוע מס' 1/2010 מיום 25.1.2010) (קישור להוראה).
בגדרהּ של התוספת, נדונים השינויים שנקבעו במסגרת תיקון 197 לגבי סיווג הנאמנויות השונות, השינויים בהגדרה ובדיווח על "חברה להחזקת נכסי נאמנות", הדו"חות השנתיים של נהנה בנאמנות, השינויים ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (בכל הקשור לנאמנויות) ותחולת הוראת-המַעבר לגבי נאמנות מוטבת שהוקמה לאחַר 1.8.2013.